Inschrijving nieuwsbrief CAW Brussel

Met deze registratie geef je CAW Brussel vzw expliciet de toestemming om je nieuwsbrieven, e-flashes, toelichting van ons aanbod en uitnodigingen voor evenementen (vormingen, studiedagen,...) toe te sturen.

Je kunt je steeds uitschrijven voor deze nieuwsbrieven.

We gebruiken je gegevens in geen geval voor andere doeleinden en delen ze niet met derden.
* indicates required